Sponsoring

Pitteloo Capital is opgericht om (startende) ondernemers te ondersteunen door het verstrekken van groeikapitaal en het delen van kennis en jarenlange ondernemerservaring. Naast de passie van Pitteloo Capital voor ondernemen is er een passie voor het ondersteunen van sportieve en culturele ondernemingen. Ook het spelen van een positieve rol in het stimuleren van jongeren om te gaan sporten is belangrijk voor Pitteloo Capital.

Vanuit maatschappelijk oogpunt is Pitteloo Capital begonnen met sponsoring, de sponsoractiviteiten zullen bestaan uit advies en financiering van sportieve en culturele niet-commerciële ondernemingen.